Velayet Davaları İçİn Delİl Toplama

Velayet Davaları İçİn Delİl Toplama

Velayet Davaları için Delil Toplama

velayet davaları çocuk velayeti

 

 

Velayet davaları için delil toplama

Velayet davaları kapsamında, ülkemizde boşanma davaları son zamanlarda büyük bir hızla artmaktadır. Hal böyle olunca çocuklar da maalesef bir şekilde sorun olmakta, çocuğa kimin bakacağı, nafakanın ne miktarda olacağı, çocuğun anneyi veya babayı ne kadar göreceği gibi konuları da velayet davaları açılarak halledilmeye çalışılmaktadır. Hakimler boşanma davalarında velayete ilişkin karar verirken çocuğun menfaatini gözetmektedir. Boşanma süreci içerisinde hakim hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir yaşam sunacağı, çocuğun eğitiminin hangi koşullarda daha iyi sağlanacağı, çocuğa ilişkin gerek maddi gerekse de psikolojik ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi konular çocuğun velayetinin kime verileceğini büyük ölçüde belirlemektedir.  Lakin, çocuğun boşanma süreci içerisinde kaç yaşında olduğu, kiminle yaşamak istediğine karar verebilecek akla sahip olması gibi hususlarda velayet kararında etkili olmaktadır. Çocuğun yaşının küçük olması durumunda davalarda sıklıkla çocuk anneye verilmektedir. Bu konuda hakimler çocuğun anne şefkatine ihtiyaç duyacağı bu nedenle çocuğun annesinde kalması yönünde kanaat kullanabilmektedirler. Fakat velayet, kesin bir hüküm niteliği taşımadığından çocuğun ileri ki dönemde velayetinin değiştirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Velayet davasında karşı tarafın hal ve tavırları, çocuklarla arasının ne kadar iyi olduğu, çocukların onu isteyip istemediği, çocukların sorumluluğunu alıp alamayacağı, velayeti almasına engel olabilecek, işsizlik, şiddet eğilimi, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları olup olmadığı gibi unsurlara sahip olup olmadığı araştırılarak dava için somut kanıtlar toplanmaya çalışılır.
Velayet davaları kapsamında, boşanma sürecindeki aileler için varsa çocuğu veya çocuklarının yüksek seviyeler psikolojik açıdan etkilenmemesi için özen göstermektedirler. Şiddetli geçimsizlik durumlarında çocukların bu durumlardan etkilenmemesi için boşanılması gibi bir durum olduğunda, şiddetli geçimsizliği somut delillerle ispatlamak önemlidir.
Velayet davaları içeriklerinden birisi de çocuklara kötü örnek olunmaması için aile içi şiddeti özel dedektiflerimiz tarafından derlenen delil raporlarıyla sizlere sunmaktır.

 

Velayet davası nedir?

Velayet davası, çocuklar için ebeveynlerce açılmış davanın ismidir. Velayet, üstüne geçirmek ve almak manasına gelmektedir.
Velayet davaları, çocukların gelecekleri ile ilgili değişken faktörlerin önem kazandığı, çocukların kimde kalacağı, nerede yaşam sürecekleri, şu anki yaşamlarından ne kadar eksik kalacaklarına kadar her türlü konunun üzerinde durulması gereken kompleks konuların içerisinden çıkılması mühim olan bir davadır. Hakimler boşanma davalarında velayete ilişkin karar verirken çocuğun menfaatini gözetmektedir. Boşanma süreci içerisinde hakim hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir yaşam sunacağı, çocuğun eğitiminin hangi koşullarda daha iyi sağlanacağı, çocuğa ilişkin gerek maddi gerekse de psikolojik ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi konular çocuğun velayetinin kime verileceğini büyük ölçüde belirlemektedir.  Lakin, çocuğun boşanma süreci içerisinde kaç yaşında olduğu, kiminle yaşamak istediğine karar verebilecek akla sahip olması gibi hususlarda velayet kararında etkili olmaktadır. Çocuğun yaşının küçük olması durumunda davalarda sıklıkla çocuk anneye verilmektedir. Bu konuda hakimler çocuğun anne şefkatine ihtiyaç duyacağı bu nedenle çocuğun annesinde kalması yönünde kanaat kullanabilmektedirler. Velayet davaları, ülkemizde özellikle son zamanlarda sayısı artış gösteren bir dava olup, annelerin bu davaları çoğunlukla açtığını hatta çocuğun genellikle annede kaldığını fakat arzu edildiğinde babalarında açtığı velayet davalarının bulunmakta olduğunu bildirmek isteriz.

 

Velayet davası nasıl açılır?

Velayet davası kapsamında, öncelikle çocukların yaşları, sosyal durumları, mal varlıkları gibi birçok konu mühimdir. Çünkü bakıma muhtaç kadar küçük olmadıkça çocuklar istedikleri kararları verebilmekte özgürdürler.
Velayet davası, çocuğun yetiştiği ortam, kardeşlerin birbirinden kopmamasına yönelik alınan kararlar, babanın veya annenin özel durumları, çocuğun muhtaç olduğu ebeveynine yönelik durumlar, boşanma davasının etkileri gibi birçok başlığın inceler ve verilen dilekçeyle bir talep geçerliliğinde açılmaktadır. Velayet davası, dilekçede davanın hukuki gerekçelerinden davayı açan ebeveynin T.C numarası, adı, soyadı ile davacı vekile ait birçok bilgiyi içermektedir. Velayet davası kapsamında, tüm resmi belge ve envanterler oluşturulduğunda her evli vatandaşın velayet davası açma hakkı vardır. Eğer evlilik anlaşmalı boşanma davasının neticesinde sonlandırılmışsa, taraflar çocuklarının velayeti konusunda da anlaşmaya varmış olmaktadırlar. Ancak çekişmeli boşanmaların yaşandığı davalarda, çocukların velayeti hususu, boşanma davasının süresinin uzamasına sebep olmaktadır. Hakimin verdiği karar kesin bir karar değildir. Değişen şartlara göre hakimin kararına itiraz mahiyetinde karşı bir velayet davası açma hakkı her zaman çocuğun velayetini almak isteyen eşte saklıdır. Hakim çocuğun velayetini kime vereceğini kararlaştırırken dikkat edeceği hususlar vardır. Bu hususlar içerisinde çocuğun ekonomik ve sosyal durumunun daha iyi olacağı bir yerde kalması, arkadaşlarından ve okul çevresinden ayrılmaması gibi teferruatlı bir yol izlenir. Eğer çocuk konuşabilecek yaşta ise, kendisiyle konuşulur ve düşüncelerine başvurulur. Aile sosyal uzmanlarının hazırladığı bir rapor, hakime sunulur. Bu rapor çerçevesi içerisinde hakim kendi kararını belirler. Burada önemli olan husus, özel dedektifler tarafından velayet davası için delil toplama araştırmasında elde ettiği bilgileri topladığı ve fotoğraf ve vidyolarla desteklenmiş somut delilleri de içeren raporun incelenmesi neticesinde hakimin kararının değişebilecek olmasıdır. Bu sebeple, kanıtların ispatlanması çok önemlidir.

 

Velayet davası için gerekli belgeler

Velayet davası kapsamında, aile toplumun temelidir ve ailenin temeli de çocuklardır ilkesini önemini vurgulamakta fayda vardır.Velayet davası kapsamında, çocukların geleceği ile ilgili alınan kararlar mühim olduğundan velayet davasında ebeveynler herhangi bir şekilde dilekçe yazarak adliyeye iletmesi durumunda davayı başlatmış sayılmaktadır.
Velayet davası dilekçesi oluşturulurken, dilekçenin içeriğinde davacının ismi, soy ismi, T.C kimlik numarası, sebepler gibi birçok kısım bulunmaktadır ve doldurulması zorunludur.

 
Velayet davalarında delil oluşturma çalışmalarımız

Velayet davalarında delil oluşturma, geleceğimiz olan çocuklarımızın hangi ortamlara ayak uydurduğunu bilmek, hangi durumlardan hoşlandığını hangilerinden yakındığını anlamak onları bilmek açısından önemlidir.
Velayet davaları kapsamında ebeveynlerin çocukları üzerinde ne kadar hakim oldukları ve ne kadar vakit geçirdikleri önemli bir etkendir. Bu yüzden bu gibi durumların delillendirilmesi yapılmaktadır. Örneğin eğer bir işte çalışmıyorsanız veya yarı zamanlı bir işte çalışıyorsanız bunun için çalıştığınız yerdeki sigorta başlangıcı kağıdını almak önemli bir delil yerine geçmektedir. Özel dedektif bürolarının sunmuş olduğu velayet davaları için delil toplama  araştırmasında, velayeti almak isteyen eşin, çocukla olan ilişkisi incelenir ve ilişkisinin ne kadar iyi olduğu konusunda deliller toplanmaya çalışılır, aynı şekilde karşı tarafın hal ve tavırları, çocuklarla arasının ne kadar iyi olduğu, çocukların onu isteyip istemediği, çocukların sorumluluğunu alıp alamayacağı, velayeti almasına engel olabilecek, işsizlik, şiddet eğilimi, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları olup olmadığı gibi unsurlara sahip olup olmadığı araştırılarak velayeti almak isteyen eşin eli güçlendirilmeye çalışılır. Hazırlanan rapordaki vidyo ve fotoğraflar ile desteklenmiş somut deliller davanın hakimine sunularak, kararı verirken bu rapordan faydalanması beklenir. Velayet davaları kapsamında, özel dedektiflerimiz tarafından birçok durum için özellikle karşı tarafın aleyhine deliller elde edilerek sizlere sunulur.

 
Velayet davası için özel dedektif çalışmaları

Velayet davaları için delil toplama kapsamında özel dedektiflik çalışmalarımız vardır. Özel dedektiflik günümüzde her alanda hukuksal olarak hizmet veren bir sektör haline gelmiştir. Boşanma davaları sonucunda çocuklarla ilgili kararların neler olacağı hususunda eşler birbirine velayet davaları açabilmektedirler. Çocukların hangi ortamlara ayak uydurduğunu bilmek, hangi durumlardan hoşlandığını hangilerinden yakındığını anlamak onları bilmek açısından önemlidir. Velayet davası kapsamında ebeveynlerin çocukları üzerinde ne kadar hakim oldukları ve ne kadar vakit geçirdikleri önemli bir etkendir. Bu yüzden bu gibi durumların delillendirilmesi yapılmaktadır. Örneğin eğer bir işte çalışmıyorsanız veya yarı zamanlı bir işte çalışıyorsanız bunun için çalıştığınız yerdeki sigorta başlangıcı kağıdını almak önemli bir delil yerine geçmektedir.Velayet davasının özel dedektife danışılarak açılması, çocuğun iyi bakılmadığına dair kanıtların daha sağlam şekilde değerlendirilmesi açısından önemlidir. Çocuğun velayetini almak isteyen kişi, boşanmaya sebep olacak kusurları taşısa da, eşinin çocuğa iyi bakmadığını kanıtlaması durumunda, velayetini alabilir. Ancak bu süreçlerin iyi bir avukat aracılığıyla yürütülmesi, ince hukuki durumların da göz önüne alınması ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Çocukların velayeti, hakim tarafından yapılan araştırma neticesinde belli olur. Eğer çocuğun kendisini nerede mutlu hissedeceği, okul durumu, arkadaş durumu gibi konular göz önüne alınır. Aile sosyal uzmanları tarafından çocukla konuşularak, rapor hazırlanır ve karar hakime sunulur. Hakim bu rapor çerçevesi içerisinde karar verebilir. Kendi kanaatini kullanabilir. Ancak çocuğun bebek olması durumunda velayeti anneye kesin olarak verilmektedir. Dediğimiz gibi bebeğin ayrı bir anne sevgi ve şefkatine ihtiyaç durması, bu kararın verilmesinde önemli bir sebeptir. Velayet davasının sonucundan memnun olmayan eş, herhangi bir şüphe durumunda çocuklarının velayetini üzerine almak için karşı dava açabilmektedir.
Velayet davaları için delil toplama kapsamında özel dedektiflik büromuz bu davalarda özellikle çocuğunuzla ilgili daha fazla bilgi toplayarak sizi avantajlı konuma getirmektedir. Bunun dışında bu bilgilerin en iyi biçimde dava içerisinde kullanılmasını sağlayacak hukuki tüyolarla beraber velayet davaları hızlı bir biçimde sonuçlanmaktadır.

 

Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ilçelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Çine, Didim, Germencik, İncirliova,Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Amasra, Kurucasile, Ulus, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason, Aydıntepe, Demirözü, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, Adaklı, Genç, Karlıova, Kığı, Solhan, Yayladere, Yedisu, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keleş, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilp, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Tirebolu, Yağlıdere, Kelkit, Köse, Kürtün, Siran, Torul, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli * Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, İmamoğlu, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Basmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar,Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Karataş, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşiyan, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Görde, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli, Akdeniz, Anamu, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Güllük, Kavaklıdere, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula Yatağan, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Altınhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ,Ulukışla, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Karadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar, Adapazarı, Akyazı, Arifiye Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü,Taraklı, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayız, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent, Aydınlar, Baykan, Eru, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınarı, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Banaz,Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Saraykent, Sarıkaya


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan illerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Sivas, Şırnak, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin , Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş , Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Tekirdağ, Van , Yalova, Yozgat, Zonguldak


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ülkelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika, Grenada, Guyana, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Osetya, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Letonya, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya Cumhuriyeti, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Monako, Moritanya, Moritius, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Danimarka, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Abhazya, Afganistan, Sealand, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan192, Togo, Tonga, Transdinyester, Trinidad ve Tobago, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Yeşil Burun, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve