Dedektif Nedir ?

Dedektif Nedir ?

Dedektif nedir, dedektif, bugünlerde fazlaca bilinmeyen, bireylere yönelik hizmetler veren, konusunda profesyonel araştırmacılara denir. Bu araştırmacılar birlikte, bir ekip olarak hareket ederek problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışırlar.Dedektif nedir? Belirtmiş olduğumuz çalışabilir belgeleri dedektif tarafından alınması zorunlu olan, yasal olarak araştırmalarını gerçekleştirmesi için sahip olması zorunlu olan; faaliyet ve izin belgeleridir. Dedektif nedir, dedektif, üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun, aynı zamanda sertifikalı, yüksek zekaya sahip, eğitim görmüş araştırmacıya denir. Bu araştırmalar en küçük ilçeden en büyük ülkeye kadar geniş kapsamda yürütülür. Dedektif, bireylere yönelik çalışmalar yapan, sonuç odaklı çalışan, hızlıca kesin çözüme ulaşan kişiye denir.Dedektif nedir? Yasaları ve kanunları iyi tanıması gereken, yasaların izin vermiş olduğu doğrultuda faaliyetlerini gerçekleştiren araştırmacıdır.Dedektif nedir? Dedektif; yapmış olduğu araştırmaları bağlamında her konuda sizlere hukuki açılardan da fikir beyan etmesi gereken kişidir. Dedektif; yapmış olduğu yönlendirmeleriyle sizleri her konuda doğrulara ve doğru adımlar atmaya yöneltmelidir. Dedektif nedir, dedektif, özel istekleri karşılamaya yönelik hizmet veren, bu hizmet sürecinde özel donanımlardan yararlanan, belli bilgi birikimine sahip, köken olarak askeri ve polis mesleklerine dayanan, çalışabilir belgesi olan kişiye denir. Dedektiflik günümüzde sıkça tercih edilen çeşitli alanlarda hizmet vermekte olan ve kişilerin sorularını yanıtlayan hizmet sektörüdür.Dedektiflik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken,kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilmek açısından yapılan araştırmalar önemli olmakla birlikte,kişilerin mağduriyetlerinin gidermek açısından en önemli noktalar arasında yer almaktadır.Dedektiflik hizmetlerini aldığınız kurum veya kuruluşlar daha önceden nasıl çalışmalar yürütmüş ve ne gibi soruşturmalarda bulunmuş gibi soruları cevaplamanız gerekmekte.Dedektiflik hizmetleri ilk olarak 1890 yıllarında Avrupa ve çevresindeki bölgelerde boy göstermiştir.İlk yapılmakta olan dedektiflik hizmetleri polislerin veya emniyet mensuplarının delil yetersizliği nedeniyle çözemediği olaylar hakkında incelemeler ve delil toplaması yaparak başlanmıştır.Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler doğrultusunda dedektifliğe rağbet ve ilgi artmıştır.Ülkemize dedektifliğin gelişinin üzerinden fazla zaman geçmemiş olmasına rağmen dedektiflik şirketleri profesyonel hizmet vermektedir.Dedektiflik teknolojinin de ilerlemesi ile beraber farklı bir boyuta taşınarak yapılmakta olan çalışmalar daha sağlıklı ve güvenilir hale gelmiştir.Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler arasında eş takibi,takip,böcek dinleme,böcek taraması,personel takibi,şirket analizi gibi konular bulunmaktadır.

 

 

 

Dedektif Sözlük Anlamı

Dedektif sözlük anlamı olarak devlet adına suçluları yakalayıp adalete teslim eden özel yetkilere sahip polis olarak geçmektedir.Dedektif sözlük anlamı; suçları araştırmak, haklarında detaylı bilgi almak ve suçlulara ulaşmakla yükümlü polise denir.Dedektif bazı ülkelerde devlet memuru olmayan yani emniyet mensubu olmayan bu mesleği özel olarak yapmakta olan özel dedektifler de mevcuttur. 

Dedektif sözlük anlamı olarak devlete bağlı polis olarak belirtilse de özel dedektiflerin de günümüzde bir hayli sayısı artmıştır.Dedektif sözlük anlamı; hizmet vermekte, faaliyet göstermekte oldukları ülkenin, yasalarının belirlemiş olduğu sınırlar kapsamında, talep edilen konular ile ilgili özel bir takım araştırmalar yapan ve araştırmaları sonucunda elde etmiş oldukları verileri, hizmet vermekte oldukları ve araştırmalarını gerçekleştirmekte oldukları kişilere raporlar halinde sunan, alanında uzman, profesyonel araştırmacıdır. Bahsetmiş olduğumuz kişiler devlet memuru olmadıkları yani resmi görevli olamadıkları ve özel olarak faaliyet göstermekte oldukları için; bu kişilere özel dedektif denir.

Dedektif sözlük anlamı olarak özel araştırma ve soruşturmaları yapan polislere de denilmektedir.Dedektif sözlük anlamı; dedektif kişiler tarafından güvenilir ve her konuda sır tutabilen, her konuda paylaşımda bulunabilecekleri biri olarak kabul görmüştür. Dedektif hukuka aykırı bir durum söz konusu olmadıktan sonra her konuda araştırmalarını ve soruşturmalarını devam ettirecek olan kişidir.Dedektif sözlük anlamı; dedektif, soruşturmalarıyla her konuya her tür soruna ışık tutan kişidir.

 

 

 

 

Dedektif Nedir Ne İş Yapar ?

Dedektif nedir ne iş yapar, dedektif karşı tarafa hissettirmeden yaptığı araştırmalarla müşterimizin talep ettiği bilgileri temin etmeye yarayan, zaman zaman hukuki olaylarda belgeleme ve ispat işlemleri yapan profesyonel araştırmacıdır.Bu sorunun cevabı oldukça basittir bahsetmiş olduğumuz gibi, dedektif her konuda yapmış olduğu araştırmaları ve soruşturmaları ile sizlere yol gösterecek olan ve çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu bilgiler ve belgeler doğrultusunda, oluşabilecek risklere karşı sizleri koruyacak ve korumak zorunda olan kişidir. 

Dedektif nedir ne iş yapar, dedektif her türlü takip, araştırma, inceleme ve raporlama çalışmalarını yürüten bu çalışmaları yürütürken de ülkenin ahlaki ve kanuni kurallarına uyan resmi araştırma bürolarına bağlı konusunda uzman araştırmacıdır.Dedektif, yapmış olduğu özel araştırmalarını yasaların gerektirdiği ölçüde ve belirlemiş olduğu sınırlar dahilinde gerçekleştiren kişidir ve dedektif her konuda çözümleyici kişidir. Dedektif yapmış olduğu çalışmaları ile her konuda çözüm yolları üretmeye hedeflidir. 

Dedektif nedir ne iş yapar, dedektif sizler adına çeşitli riskler alarak zamanını sizlerin sorunlarınıza odaklanarak geçiren, 7/24 görev halinde olan ve asla görevini aksatmayan, çözüme yönelik çalışmalar yapan deneyimli araştırmacıdır.Dedektif nedir? Dedektif; bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına ve ahlaki değerlerine uyum sağlaması gereken ve yükümlü olan kişi olduğu kadar, bulunduğu ülkenin örf, adet ve ananelerini de göz önünde bulundurarak yasaların belirlemiş olduğu sınırlar doğrultusunda araştırmalarını gerçekleştiren kişidir.Dedektif nedir? Hemen hemen her konuda bilgili ve eğitimli olan bu nedenle de, hukuki konularda sahip olmuş olduğu donanımları sayesinde; sizlere hukuki açıdan da yönlendirmelerde bulunacak olan ve uyarılarda bulunacak olan kişidir. 

 

 

 

 

 

Dedektif Anlamı Nedir ?


Dedektif anlamı nedir, dedektif, polislik mesleğinde soruşturma görevinin yüklendiği eğitimli ve uzman araştırmacıya denir.Dedektif anlamı nedir, dedektif, özel sektörde müşteri taleplerini karşılamaya yönelik kapsamlı araştırmalar yapan, konusunda uzman profesyonellere de denir.Dedektif anlamı nedir, dedektif, araştırma yaptığı ülkenin hukuk kurallarına uymakla yükümlü ve ahlaki değerlerine dikkat etmek durumunda olan araştırmacıdır. Dedektiflik özel araştırmacıların birlikte sonuca yönelik, çözüme ulaşmak adına yaptıkları tüm eylemlere denir.Dedektiflik, hukuki süreçte sizlere destekleyici nitelikte bilgi ve belgeler temin eden, sizlerin bu süreç boyunca fiziki korumanızı gerçekleştiren, sonraki adımınız hakkında sizlere yön gösteren profesyonel araştırmacıların çalışmalarına denir.Dedektiflik dışarıdan bakıldığında da içeri girildiğinde de görüldüğü üzere çok karmaşık ve riskli bir iştir. Dedektiflik nedir, dedektiflik bu riski almaktır ve bu risk bazı durumlarda karşı tarafın yapabileceği anlık bir hata sonucu canından olmaya kadar gidebilir.Dedektiflerin vermiş oldukları profesyonel hizmetler doğrultusunda kişilerin memnun olmaları ve başka kişilere tavsiye etmeleri kaçınılmaz olmaktadır.Dedektiflik hizmetleri vermekte olan firmalarda çalışanların dedektiflerin yeterli kabiliyette ve profesyonellikte olduklarını araştırmanız sizin mağduriyetinizi gidermeye yeticektir. Dedektif kelimesi araştıran,inceleyen,delil toparlayan anlamına gelmektedir.Dedektifler ilk olarak 1890 yılından Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde polis,asker veya emniyet mensuplarının çözemediği olayları çözmeye çalışarak ve konular hakkında delil toparlayarak göreve başlamıştır.Dedektiflik titizlik ve gizlilik isteyen bir sektör olmasıyla beraber yapılan teknolojik çalışmalar ile hizmet yelpazesi genişletilmiş ve yapılan çalışmaların güvenliği arttırılmıştır.

 

 

 

 

Dedektif Olmak


Dedektif olmak dedektiflik çalışmalarında oluşabilecek her türlü aksi durumdan kurtulabilecek deneyim ve tecrübeye sahip olmayı gerektirmektedir.Dedektif olmak; prensip sahibi olmayı, müşterilerinin bilgilerini gizli tutmayı, oluşabilecek risklere karşı müşterilerini korumayı gerektirmektedir.Dedektif olmak; her konuda çözümleyici olmayı, sonuç odaklı çalışmalar yapmayı ve her şeyden önemlisi, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmeyi gerektirmektedir.Dedektif olmak; güvenilir olmayı, dürüst olmayı ve şahısların bilgilerini gizli tutarak, kapsamlı olarak araştırmalar yapmayı gerektirdiği gibi, dedektif olmak araştırma yapılmakta olunan konulara şahsi olarak bakmamayı ve gerektiğinde bu konuda bir ekip ile çalışmayı hatta ekibini yönetebilmeyi gerektirmektedir. 

Dedektif olmak kaliteli hizmet sağlamayı ve yapılan dedektiflik çalışmalarıyla istenilen hedefe ve sonuca hızla ulaşmayı gerektirmektedir.

Dedektif olmak bireysel ve kurumsal araştırmalarda görev almayı, konusunda uzman olmayı ve kusursuz bir çalışma sergilemeyi gerektirmektedir.

 

 

 

 

Dedektif Fiyatları


Dedektif fiyatları dedektif hizmetlerinin farklı çalışmaları beraberinde getirmesi sebebiyle tercih edilen hizmete göre çeşitlilik göstermektedir.Dedektif fiyatları; yapılan çalışmaların süresine ve belirlenmiş olan hizmetlerin kapsamına göre farklılıklar göstermektedir.Dedektif fiyatları; çoğu konuda yapılan hizmetin kapsamına göre farklılık gösterdiği gibi, bir takım konularda da firmamız tarafından sabit olarak belirlenmiş olan fiyatlar mevcuttur.Dedektif fiyatları; yapılan sözleşmeler gereği verilmekte olan hizmetin uzatılması gibi durumlarda müşterilerin onayına sunularak ve bu bağlamda tekrardan bir sözleşme yapılarak değişebilmektedir. 

Dedektif fiyatları dedektif hizmetlerinin içerisinde yapılacak olan çalışmaların farklı maliyet tablolarına sahip olması sebebiyle farklı olarak uygulanmaktadır.Dedektif fiyatları; normal şartlarda yapılmakta olan sözleşme ve verilmekte olan hizmet ile ilgili çalışmalar başlamadan önce belirlenmektedir fakat bazı durumlar istisnai olabilmektedir. Dedektif fiyatlarının değişiklik göstermekte olduğu durumlara örnek vermemiz gerekirse; yapılan çalışmalar esnasında ek bir takım çalışmaların yapılması uygun görülürse, bu konuda sizlerin onayı alınarak, ek çalışmalar yapılmakta ve buna bağlı olarak ek ücret alınmaktadır. 

Dedektif fiyatları çalışmalar boyunca kullanılacak olan donanımların belirlenmesi ve alınacak risklerin tespit edilmesiyle netlik kazanmaktadır.Dedektif fiyatları ile ilgili bilmeniz gereken ve önem teşkil eden bir konuda, profesyonel anlamda ve yasal olarak dedektiflik hizmetleri vermekte olan kişiler ve firmalar bu konuda fatura kesmekte oldukları için, vergide ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle; dedektif fiyatlarında KDV alınmaktadır. 

 

Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ilçelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Çine, Didim, Germencik, İncirliova,Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Amasra, Kurucasile, Ulus, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason, Aydıntepe, Demirözü, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, Adaklı, Genç, Karlıova, Kığı, Solhan, Yayladere, Yedisu, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keleş, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilp, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Tirebolu, Yağlıdere, Kelkit, Köse, Kürtün, Siran, Torul, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli * Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, İmamoğlu, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Basmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar,Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Karataş, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşiyan, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Görde, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli, Akdeniz, Anamu, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Güllük, Kavaklıdere, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula Yatağan, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Altınhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ,Ulukışla, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Karadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar, Adapazarı, Akyazı, Arifiye Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü,Taraklı, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayız, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent, Aydınlar, Baykan, Eru, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınarı, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Banaz,Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Saraykent, Sarıkaya


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan illerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Sivas, Şırnak, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin , Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş , Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Tekirdağ, Van , Yalova, Yozgat, Zonguldak


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ülkelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika, Grenada, Guyana, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Osetya, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Letonya, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya Cumhuriyeti, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Monako, Moritanya, Moritius, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Danimarka, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Abhazya, Afganistan, Sealand, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan192, Togo, Tonga, Transdinyester, Trinidad ve Tobago, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Yeşil Burun, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve